Råstorps Texel

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvud och ben. Mule och klövar skall vara svarta.

Det är ett lugnt och tillitsfullt får, som är lätt att hantera på bete och i stall.

Ingo Vang och John


Baggar

Möllers Ingo (t.v), 2006-2009. Köpt på auktion i Linköping 2006.
Vagn-Boy 2005-2013. John (t.h), född 2005-2013 Köpt på auktion i Danmark 2006.